b881039287z1_20171020111147_000gudr630e2-0-m055bz3pgl219ucc4p2_fct1885x1400x364x293_t1880

Adelaide Lightning Full Team Photo by Courtney Pedlar