900x600px-Bendigo-Spirit

Adelaide Lightning Full Team Photo by Courtney Pedlar