WNBL24 highlights: Round two Sydney Flames vs Bendigo Spirit

November 10, 2023 | Sydney Flames news

Highlights from the Sydney Flames’ 68-62 win against the Bendigo Spirit in Mildura on Friday, November 10.