Stephanie Talbot Posts 12 points & 10 rebounds vs. Perth Lynx