Stephanie Talbot Posts 21 points & 10 rebounds vs. Bendigo Spirit